Prohlášení Táni Fischerové k výsledkům voleb

Prohlášení k výsledkům voleb. 

Vážení a milí přátelé, 

chtěla bych Vám všem, kdo jste mi dali svůj hlas i Vám, kteří jste se aktivně zúčastnili naší společné kampaně, ze srdce poděkovat. 

Jmenovitě děkuji svým nejbližším spolupracovníkům Robinu Čumpelíkovi, Monice Šatavové, Báře Seifertové, Tomáši Tožičkovi, Standovi Milerovi, Vlastě Bičákové a dalším lidem, kteří s obrovským nasazením, zdarma a ve svém volném čase  pracovali na proměně zaběhlých postupů a tvořili nové. Naše společná práce se nepochybně stane základem lepšího systému, který umožní lidem podílet se na správě věcí veřejných. 

Výsledek  je za stávajících poměrů  úspěchem. Možná by hlasů voličů mohlo být ještě víc, ale mnozí se nakonec rozhodli vsadit na jistotu s obavou, že by jejich hlasy propadly. 

Honza Kačer řekl, že pokud by 100 000 lidí shromáždilo na pláni, byl by to již velký zástup. Je nás 166 000 vědomých voličů, kteří nevolí ze strachu z nějakého zla nebo podle statistik, ale podle svého vnitřního rozhodnutí, a to je to nejcennější. 

Věřím, že se tato skupina bude rozšiřovat. Spojení, které se takto vytvořilo je nesmírně cenné a my hodláme tyto kontakty udržovat a dále budovat. Budeme pracovat na nových programech a půjdeme s nimi do dalších voleb. Nic tedy nekončí, naopak spíše začíná.

Pokud jde o druhé kolo prezidentské volby, každý z mých voličů se umí rozhodnout sám podle sebe. Protože se žádný ze dvou pro mne přijatelných kandidátů do druhého kola nedostal, rozhodla jsem se v druhém kole již nevolit a k volbám nejít.

Ještě jednou děkuji a hodně štěstí přeji,

Táňa Fischerová