Táňa Fischerová - hostem na Leadership forum - Central Europe, 23/4

Táňa Fischerová - hostem na Leadership forum - Central Europe, 23/4 

za Českou republiku, hovořit bude k tématu trojčlennosti.


Taťana Fischerová (6. června 1947 v Praze), je česká herečka, spisovatelka, moderátorka, politička a občanská aktivistka. Od roku 2008 je předsedkyní a lídrem Klíčového hnutí, založeného na antroposofii. V letech 2002-2006 byla poslankyní Parlamentu České republiky. V roce 2013 kandidovala na prezidentku republiky.

LEADERSHIP FORUM, 23.dubna 2013 od 17 hodin, Praha - Karlovo náměstí 13, ČVUT - katedra kybernetiky, Zengerova posluchárna. Hosté: Fogel Frigyes (HU), Jozo Vasko (SR), Táňa Fischerová (CZ), Julie Giulia (IT), Raphael Fellmer (DE), Juan Braun (ARG). Others will come soon… 

 

/CZ/ Leadership forum je o Nové kultuře - kulturně kreativních lidech, kteří aktivně tvoří změnu. Hnutí kulturně krativních je globální hnutí, kdy po celém světě existuje až 200 miliónu lidí, kteří se snaží přetvořit náš svět. Jejich společným znakem je, že mají pocit, že jsou sami. Přes jejich vědomí o krizi a problémech společnosti přistupují ke všemu aktivně a pozitivně. Přinášejí nové možnosti i řešení do různých sfér našeho života a přemýšlejí o sobě jako o součásti celku.

Když něco nefunguje, tak nečekej, že se to změní. Změň to. Změň sebe. Nečekej na spasitele. Každý z nás je leader. Důležitá je ochota propojení, kooperace a kolektivní inteligence. Uvědom si, že tohle je normální. 

- - - - - - - - - - 

/UK/ Leadership Forum is about a New culture - culture of people who actively generate the change. Movement of Cultural Creatives is a global movement of 200 million people around the world who are trying to transform our world. Their common feature is the feeling that they are alone. Despite their awareness of the crisis and the problems of our society, they approach everything actively and positively. They bring new opportunities and solutions in various spheres of our lives and think of themselves as part of the whole.

If something does not work, do not expect it to change by itself. Change it. Change yourself.
Do not wait for a savior. Each of us is a leader. Important is the willingness of interconnection, cooperation and collective intelligence. Remember that this is normal.
- - - - - - - - - - 

Více informací k Leadership forum - Central Europe: www.facebook.com/events/148077188689970/