Video: předvolební guláš

Jsme schopni ještě svého názoru, nebo jen bezmyšlenkovitě a pohodlně přebíráme marketingově naservírované TOP kandidáty.

Chceme-li se dostat ze současného politického bahna, přistupujme k přímé volbě obezřetně. Tyto volby můžou být vhodným impulsem ke změně, byť dílčí. Ale jak říká jedno přísloví, cesta dlouhá tisíc mil začíná prvním krokem.
Shánějme informace a sledujme názory kandidátů, přemýšlejme o nich a na základě toho poté vyberme podle našeho vědomí a svědomí toho nejlepšího. Např. na Youtube lze nalézt dost besed a pořadů, kde kandidáti vystupují. Chce to jen trochu času a úsilí.

Pokud budeme jen sledovat předvolební průzkumy a podle nich si upravovat názor, pokud budeme vybírat podle předvolebního klipu či doporučení nějaké známé „osobnosti", nebo podle laciných frází či prvního dojmu, zvolíme špatně a nic se nezmění. Naše volba musí být svobodná, učiněna na základě souznění našich názorů s názory kandidáta. Jen taková volba má smysl a může být cestou ke změně.

Je potřeba si uvědomit, že za mnoha kandidáty je celý pluk lidí, kteří budují marketingovou fasádu a kandidáti moc dobře vědí, jak vystupovat na veřejnosti a co říkat, aby se lidem zalíbili.

Velmi dobře si tedy rozmysleme, čí jméno do urny hodíme. Osoby spjaté s mocí peněz nejsou vždy tou nejlepší volbou a krokem ke změně. 

VIDEO PŘEDVOLEBNÍ GULÁŠ:

Celý záznam z pořadu Interview ČT24 zde:

www.youtube.com/watch?v=9O-kOburEFM

Celkem 55 videí a nejrůznějších názorů Táni Fischerové naleznete na youtube kanálu: Prezidentka TF

www.youtube.com/user/prezidentkatf