Vyúčtování kampaně

Dokumenty vyúčtování volební kampaně: 

  1. Seznam přijatých darů
  2. Seznam všech nákladů kampaně včetně přijatých věcných plnění
  3. Účetní závěrka
  4. Hlavní účetní kniha
  5. Předvaha