Svatojánské slavnosti, Vlčí hora

21.-23.června 
Setkání s Tánou Fischerovou na téma Láska nevládne, láska tvoří.