Otevřený dopis Transparency International

Vážení,

ačkoliv jsme byli ti, kdo přivítali se zájmem váš projekt k transparentnosti předvolební prezidentské kampaně, po zveřejnění výsledků vaší práce nejsme schopni se ubránit silnému rozčarování. Komu nebo čemu má váš projekt posloužit?

Nejprve k volbě vašich kritérií pro hodnocení transparentnosti kampaně: 26.11.2012 jsme vám poslali následující vyjádření.

„Předem vás musíme upozornit, že některá vámi stanovená kritéria jsou pro nás naprosto nevhodná a nic nevypovídající – a je celkem možné, že i naše odpovědi budou tedy spíše zavádějící. To je způsobeno tím, že jste při vytváření kritérií vycházeli z dosud standardních způsobů vedení kampaní a marketingových postupů. Ovšem, paní Fischerová, jak sama od úplného začátku, kdy se rozhodla kandidaturu přijmout, říkala, jde naprosto jinou cestou. „Její kampaň“ je v rukou občanů. V jistém smyslu lze říci, že bude jenom to, co občané sami ze své iniciativy a s vědomím občanské odpovědnosti udělají. V žádném případě se v rámci kampaně nebudou používat takové nástroje, jako jsou billboardy, placená inzerce a uplácení voličů.“

Přesto jste naši informaci o tom, že se způsobem kampaně Táni Fischerové přichází do veřejného prostoru zcela nový styl práce, nevzali ani v nejmenším na vědomí, kritéria jste mu neuzpůsobili (stačilo by ta nerelevantní do hodnocení nezapojovat), ani, pokud jste něčemu nerozuměli, jste nás nekontaktovali. (Opomíjím i to, že jsme od vás nedostali žádnou odpověď ani na jeden náš dopis.)

Druhá sada našich připomínek se týká podstatné míry neprofesionálnosti vaší práce při hodnocen kritérií. Konkrétní seznam následuje:

Váš komentář k volebnímu účtu je nepravdivý a matoucí. Paní Táňa Fischerová nikdy neměla žádný jiný volební účet, než ten jediný, který byl zveřejnět v den podání kandidatury. V ten samý den byl také zveřejněn oficiální web její kampaně: prezidentkatf.cz. Paní Fischerová nikdy žádný jiný volební web neměla. (Pokud si ho pletete s webem neformální občanské iniciativy, která vznikla za účelem shromáždění podpisů pod petici, je to skutečně jenom vaše profesionální chyba, pokud vám okolo toho bylo něco nejasné, mohli jste se zeptat.) 

Odpovědi na vaše otázky jste od nás dostali 26.11.2012, tedy dva dny po té, co byla paní Fischerová zaregistrována Ministerstvem vnitra jako řádná kandidátka. Dne 18.11.2012 jste od nás dostali dopis, že to tak bude, protože dříve nemá smysl jen tak cvičně odpovědi zasílat. 

Dostali jste od nás informaci, že neexistuje žádná výše plánovaných nákladů na předvolební kampaň s výjimkou naší snahy, aby ta výsledná byla co nejnižší. Použití tohoto kritéria je nejen zcela nerelevantní pro náš způsob práce, ale troufáme si i říci, že pro transparentnost jako takovou. Váš komentář je ovšem zcela zavádějící – nemůže být nedohledatelná (ani tajná nebo skrytá) informace, která prostě vůbec neexistuje. 

Vaše informace, že kandidátka nezveřejňuje úplný seznam dárců je nepravdivá nebo vaše práce neprofesionální. Na webu prezidentkatf.cz byl v zákonné lhůtě zveřejněn úplný seznam dárců: http://prezidentkatf.cz/kampan/volebni-ucet.

Vašich 0% u bodu o zveřejňování výdajů vyplývá z neznalosti zákona o volbě prezidenta.

„§ 24 Volební účet

 (3) Veškeré finanční operace, jimiž se financuje volební kampaň, se uskutečňují prostřednictvím volebního účtu. Finanční prostředky uložené na volebním účtu lze užít pouze na financování volební kampaně.“

Z výše uvedeného vyplývá, že protože na transparentním volebním účtu v době vašeho hodnocení nebyl žádný výdej, nebylo ani co zveřejňovat. (První dva výdaje proběhly až v prosinci.). Tedy toto kritérium buďto nemělo být do hodnocení paní Fischerové zatím zahrnuto a nebo mělo být 100%. Každý jiný postup je zavádějící. 

Na svou otázku o dobrovolnících jste od nás dostali tuto odpověď:

„Celý zveřejněný volební tým a další zveřejnění spolupracovníci pracují na dobrovolné bázi. Za jejich práci jim bude příslušet pouze úhrada účelně vynaložených nákladů. Počet dobrovolníků, pracujících v různých podpůrných sítích po celé republice není nikomu znám, protože kampaň nemá centrální řízení.“

Vaše interpretace je tedy vadná stejně jako i bodové ohodnocení kritéria. 

Složení stálého volebního týmu je na stránkách webu uvedeno stoprocentně, vaše informace, že prý částečně, je opět vadná a poškozuje paní Fischerovou. 

Paní Fischerová zveřejnila (a tuto informaci jste od nás rovněž dostali), že s žádnou PR agenturou nespolupracuje, vaše interpretace je tedy nepravdivá a zároveň i poškozuje obraz paní Fischerové. 

Vzhledem k mylným a zavádějícím faktům vás žádáme, abyste se provedli nápravu a to i v médiích, kde byla paní Fischerová neprofesionalitou vaší práce poškozena. Dále vás žádáme, aby byli zveřejněni autoři výzkumu, aby se zabránilo podezření ze střetu zájmů. Transparency International by také měla zveřejnit, kterému z prezidentských kandidátů poskytovala služby a v jakém rozsahu. 

S přáním pěkného dne, členové volebního týmu Táni Fischerové

Monika Šatavová
Barbora Bouzková
Tomáš Tožička