Táňa Fischerová potvrzena jako kandidátka Ministerstvem vnitra ČR

Poté, co Ministerstvo vnitra dnes zveřejnilo konečný seznam kandidátů na prezidenta, kteří splnili předepsané legislativní povinnosti můžeme radostně konstatovat, že to, co se ze začátku zdálo nedosažitelné až iracionální, se díky aktivitě a tvořivosti mnoha set lidí a bez jediné investované koruny do kampaně podařilo. Nasbíralo se okolo osmdesáti tisíc podpisů. Z nich jsme museli hodně vytřídit pro neúplnost, ale nakonec jsme mohli 6. listopadu 2012 odevzdat kandidátní listinu pani Táni Fischerové podpořenou více než sedmdesáti  dvěma tisíci podpisů. Podrobná ministerská kontrola na základě nahodilého vzorku ještě nějaké podpisy vytřídila, ale paní Fischerová se přesto s počtem 64 961 podpis stala skutečnou zaregistrovanou kandidátkou na první prezidentku České republiky. Jejím jménem děkujeme všem za projevenou důvěru.

Prezidentská kampaň Táni Fischerové nadále zůstává velkým dílem v rukou občanů České republiky a jejich originální tvořivosti. Na oficiálních stránkách kampaně: www.prezidentka.cz můžete najít všechny zákonné i dostupné informace o kampani a programu paní Fischerové.

,,Záleží mi na tom, aby u nás každý člověk mohl žít v ovzduší důvěry, vzájemné solidarity a tvořivé činnosti. K tomu je třeba měnit poměry ekonomické i politické. Tvořiví lidé u nás vždycky žili, jenom to neměli a nemají lehké. Je to naše společná práce a nikdo ji za nás neudělá. Možná právě teď přišel čas pokusit se věci měnit. Změna je možná, je v každém z nás. Držme si palce." říká paní Fischerová.

V průběhu kampaně bude volební tým Táni Fischerové podrobně představovat její priority pro výkon prezidentské funkce, jakými jsou např.: vláda práva a právní stát, lidská důstojnost a solidarita, hledání nových společenských a ekonomických modelů, naše role v integrující se Evropské unii atd.

Praha, 23. listopadu 2012

Za volební výbor: Monika Šatavová (777 84 60 50) Navrhovatel kandidátky: Robin Čumpelík (774 51 71 37) 

Výsledky všech rozhodnutí  o registraci kandidátů nebo odmítnutí kandidátní listiny

http://www.mvcr.cz/clanek/rozhodnuti.aspx