Vyjádření Táni Fischerové k novoroční amnestii prezidenta ČR

Odhaduji, že po vyhlášení překvapivě rozsáhlé amnestie vejde Václav Klaus do historie jako prezident tunelářů. Tím nevyviňuji ani premiéra Petra Nečase, který ji spolupodepsal. Václav Klaus v minulosti nikdy neřekl slovo o únicích miliard, ke kterým docházelo v průběhu jeho politického působení, naopak s mnoha lidmi, kteří je způsobili, byl vídán na veřejnosti a udržoval s nimi přátelské kontakty. Tato amnestie definitivně zmařila naději, že u nás bude fungovat právo a ti, kdo ožebračili naši zemi, se budou odpovídat. Zůstává otázka, zda právě toto nestálo za tajnůstkářsky udělenou amnestií, která navíc způsobila komplikace soudcům, vězeňské službě i mnohým propuštěným vězňům, kteří se nemají kam vrátit a nemají prostředky na živobytí, takže lze očekávat, že se opět uchýlí k trestné činnosti.

Táňa Fischerová