Zpravodaj 20. 11. 2012

Milí přátelé,
kteří podporujete kandidaturu Táni Fischerové na prezidentku ČR, rádi bychom vás seznámili
s novinkami a s tipy, jak se i vy můžete zapojit.

Sběr podpisů pro Táňu Fischerovou se zdařil díky vaší úžasné aktivitě, a na iniciativě zdola je také založena samotná předvolební kampaň. Nemáme štáb píáristů a nechceme, aby nám bohatí podnikatelé a lobbyisté platili megabillboardy, a pokud chceme, aby se Táňa Fischerová stala první prezidentkou ČR, musíme pro to my všichni udělat maximum, být
tvořiví a sami se postarat o to, aby se ostatní o Táně a jejích kvalitách dozvěděli.

Zde http://prezidentkatf.cz/co-muzete-udelat najdete deset tipů, jak se zapojit a co udělat pro zdar naší společné věci; šiřte je prosím dál.

Dnes 20. 11. se konalo setkání aktivních dobrovolných podporovatelů kandidatury Táni Fischerové zejména z Prahy a blízkého okolí. Sešlo se asi 35 lidí, na chvíli se setkání zúčastnila i Táňa Fischerová, kterou doprovázel štáb České televize. Byly představeny aktivity, které v rámci kampaně už běží, a principy, na kterých je realizována. V diskusi se objevilo několik nových a nosných nápadů, např. velké adventní setkání dobrovolníků 15. prosince, možná spojené i s výměnným bazarem vánočních dárků, poptávka po nové edici placek nebo příprava novoročního TeFka... K jejich realizaci vznikly již na místě dobrovolnické týmy.

V dnešní MF DNES vyšel velký rozhovor s Táňou Fischerovou; zítra 21. 11. 2012 odvysílá ČT 1 v hlavní zpravodajské relaci několikaminutový průřez jedním dnem kandidátky Táni Fischerové; zprávy začínají v 19 hod., relace o Táni přijde na řadu asi v 19.30. 

Z dalších akcí s Táňou Fischerovou vás chceme upozornit na tyto:

Vyjádření k hlasování o vyslání vojsk do Afghánistánu a Iráku

Opakovaně se setkáváme s tím, že je Táni Fischerové předhazováno její hlasování v Parlamentu ČR, týkající se nasazení českých jednotek v Iráku. Jedná se však o pomluvu. Zde uvádíme vyjádření Táni Fischerové: 

V posledních dnech bývám dotazována (případně rovnou napadána) na svoje hlasování v poslanecké sněmovně ohledně kladného stanoviska sněmovny (s výjimkou komunistické strany) k misím v Iráku a Afghánistánu.

Sněmovna v roce 2003 vydala svůj souhlas jenom pod podmínkou, že tato operace bude schválena OSN; tento souhlas, pokud si vzpomínám, vydán nebyl. Pokud jde o toto hlasování, rozhodla jsem se v něm nehlasovat s tím, že i kdyby OSN souhlas dala, zbavila bych se vlastní odpovědnosti za smrt civilistů. Proto jsem nehlasovala vůbec, což se rovná opuštění
sálu. Ani to nebylo snadné, protože s členstvím v NATO jsme přijali i odpovědnost a většina poslanecké sněmovny ji interpretovala jako nutnost automatického vyslání naší vojenské mise. Dále se v tomto hlasování jednalo o účasti našeho praporu protichemické ochrany, která by nevstoupila do Iráku a přišla by pomáhat až v případě použití zbraní hromadného ničení proti civilnímu obyvatelstvu (viz níže).

V hlasování o Afghánistánu šlo o pouhou výměnu jednotek. Pokud vím, naše jednotky také pomáhaly budovat infrastrukturu v Logaru.

Z dnešního pohledu, kdy se státy snaží stahovat svoje vojáky z těchto misí, je vidět, že válečné mise nemají význam. Po odstranění diktátorských režimů nenásleduje obnova země a občanské společnosti, ale prosazování vlastních ekonomických zájmů. Občané těchto zemí, kteří zpočátku osvobození vítají, pak postupně mění názor, protože jejich ekonomická situace není lepší, ale často ještě horší a navíc většinou propukají sektářské konflikty, které způsobují
obrovské ztráty na životech. Proto je třeba hledat jiná řešení než vojenská. 

Mé hlasovaní k vládnímu návrhu opatření souvisejících se situací týkající se Irácké republiky,
sněmovní tisk 173. na 9. schůzi PSP z 16. a 17. 1. 2003:

Jak je vidět, hlasovala jsem ANO v hlasováních č. 1, 12, 13 a 28 v ostatních hlasováních jsem
nehlasovala vůbec.

Hlasování 1: procedurální hlasování, souhlas s ověřovateli schůze.
Hlasování 12: schválení procedury hlasování o návrhu, aby podkladem pozměňovacích návrhů se stalo usnesení zahraničního výboru.
Hlasování 13: hlasování o souhlasu s návrhem procedury, jak zazněla od poslance pana Vidíma.
Hlasováni 28: týkalo se pozměňovacího návrhu Zahraničního výboru pod odst. e), který zněl: „zapojením praporu do záchranných a humanitárních prací v případě použití zbraní hromadného ničení proti civilnímu obyvatelstvu nebo koaličním jednotkám, nebo k likvidaci následků katastrof v oblasti působení praporu.“

Ve všech ostatních hlasováních k danému tisku jsem hlasovala buď NE, Zdržela se, nebo Nepřítomná; pro vyslání vojsk jsem tedy nehlasovala.

Táňa Fischerová

Webové stránky http://prezidentkatf.cz/: Stránky postupně doplňujeme; vynasnažíme se, abyste na nich co nejdříve nalezli všechny informace a materiály, které hledáte a potřebujete k vlastní aktivní podpoře kandidatury Táni Fischerové. 

Děkujeme vám za vaši iniciativu. Společně to dokážeme! 

Tým TF