Zpravodaj 23. 11. 2012

Milí přátelé, sympatizující s Táňou Fischerovou jako občanskou kandidátkou na prezidentku ČR, také dnes bychom vás chtěli informovat o novinkách a především dále podněcovat k iniciativě: buďme kreativní a aktivní a dobrá věc se podaří!

Zpravodaje TF si v přehlednější podobě můžete (ke čtení i dalšímu šíření) stáhnout zde: http://prezidentkatf.cz/kampan/zpravodaj/

Jedeme dál – hlavní práce začíná!

Dnešní hlavní událostí je rozhodnutí ministerstva vnitra o registraci prezidentských kandidátů. Kvůli nedostatkům v petičních listinách vypadli tři kandidáti: Jana Bobošíková, Vladimír Dlouhý a Tomio Okamura, o funkci prezidenta se jich tedy bude ucházet osm, mezi nimi k naší velké radosti i Táňa Fischerová. Ukázalo se, že sběr podpisů založený na finančních odměnách sběračů je starou cestou, která může vést k jedinému – k podvodům. S těmito způsoby ostře kontrastuje dobrovolnická, nezištná a entusiastická aktivita všech vás, resp. nás, kdo chceme občanského prezidenta (prezidentku), který bude reprezentovat lidi a ne korporace a jejich politické strany.

Rozhodnutí MV najdete zde: http://www.mvcr.cz/clanek/rozhodnuti.aspx

Tiskovou zprávu volebního výboru TF najdete zde: http://prezidentkatf.cz/kampan/aktuality/tiskova-zprava-volebniho-vyboru-tani-fischerove

ČT odvysílala 21. listopadu v Událostech reportáž Den s Táňou Fischerovou a rozhovor s ní. Obojí najdete na stránce http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/204493-tana-fischerova-bez-socialni-spravedlnosti-neni-demokracie/

Známý poutník, kunsthistorik Jiří Zemánek na základě této televizní relace napsal velmi pěkný ohlas, v němž mj. říká: „Nejde jen o to, že paní Táňa byla vnímavá, pohotová, empatická, originální a přitom i přirozeně sebevědomá v tom, co říkala, ale navíc – a to je možná to nejpodstatnější – bylo hmatatelně vnímat, že je nesena energií a tvořivostí širokého společenství lidí, které se v této akci probudilo k životu.“ Celý ohlas najdete zde: http://prezidentkatf.cz/kampan/ohlasy-lidi

Besedy v regionech: Krátkou reportáž z besedy pěti prezidentských kandidátů na univerzitě v Plzni 21. 11. najdete zde: http://www.regionpodlupou.cz/822-jmenovat-komunistu-premierem-na-to-odpovidali-prezidentsti-kandidati-v-plzni.xhtml - ovšem k poslednímu citovanému výroku studentky lze jen dodat, že patrně nemá pro charisma ta pravá čidla…

Reportáž z besedy v Liberci najdete v závěru tohoto zpravodaje.

Novinky v termínovém kalendáři Táni Fischerové:

Představení prezidentské kampaně:

„Tvoříme jemnou kampaň, spontánně a bez velkých peněz!“ Na stránce http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/15293661 najdete prezentaci hlavních zásad, resp. ducha prezidentské kampaně TF.

Společně to dokážeme!

Tým TF

Hlas z regionu – Liberec

Setkání s Táňou Fischerovou proběhlo v Liberci v úterý 20. listopadu 2012. Organizace se ujala dvě liberecká seskupení, která se poprvé setkala až při této příležitosti. Každé je z trochu jiného „ranku“. Sdružení KPEP, které se věnuje duchovnímu rozvoji osobnosti, a občanská iniciativa JE ČAS NEMLČET, která se v Liberci zaměřuje na podporu občanské společnosti, vyššího zájmu veřejnosti o správu věcí veřejných (politiku). Spojení těchto dvou subjektů přineslo výhodu v tom, že beseda přilákala jak občany, kteří s názory TF již rezonují, a zároveň „běžnou“ veřejnost, která si svůj názor na kandidaturu TF zatím stále vytváří.

Moderátor besedy Robin Čumpelík přivítal na podiu nejdříve samotnou Táňu Fischerovou a následně tři její hosty., paní Ernestýnu Velechovskou, pana Jiřího Vyleťala a pana Jana Konfršta. Předkládané otázky se nejprve týkaly přímo osobních postojů a politických zkušeností paní Fischerové. Následně dostali prostor přítomní lidé (kterých přišlo asi 90). Lidé se dotazovali, na postoj TF vůči EU, na její priority týkající se vedení státu, na blízkost jejích názorů s Václavem Havlem, ale také např. s Václavem Klausem. Zajímavé bylo, že samotní občané vyzývali, aby kampaň TF nabyla co nejvíce „profesionálního rázu“, aby její šance byly co nejvyšší. Sympatickou reakcí TF bylo, že profesionály obklopena je, ale že hlavní trumfy budou mít samotní lidé a jejich vlastní iniciativa v regionech. „Kampaň“ bude maximálně decentralizovaná a stojící na pilířích občanské nápaditosti, osobní odvahy a motivace.

Tereza Šímová za občanskou iniciativu JE ČAS NEMLČET

www.casnemlcet.cz

fcb: čas nemlčet