Podporují

V petičních arších na podporu Táťany Fischerové jsme našli podpisy osobností:

Prezidentskou kandidátku Táňu Fischerovou podporují krajané žijících v cizích zemích.
Zejména v posledních dvou týdnech přišly desítky petičních archů ze zahraničí. 

…snad jsme na nic a nikoho nezapomněli.
Děkujeme všem krajanům, kteří se aktivně zapojují.

 

Následující osobnosti podporují kandidaturu Táni Fischerové na prezidentku ČR: 

Jan Kačer (režisér, herec), 
Foto: Petr Novák, Wikipedia

Táňo!
Je to skoro padesát let, co jsem tě prvně potkal. Byla jsi techdy plaché, tiché děvčátko s jímavýma očima a černýma vlasama do půl pasu. Společně jsme se na divadle pokoušeli poznat a pochopit osudy postav Čechovových, Shakespearových... a tys jimi počala měřit život svůj. 
Do cesty ti vstoupila láska i trápení s ní, prožívala jsi radost z rození, úzkost a starost z nekonečné služby. Dvacet let jsem sledoval s jakou pevností a silou pomáháš trpícím, jak bez výhrad a neústupně poměřuješ svůj život s těmi, kteří trpí. 
Na každý Adventní koncert se s účastí dívá třista tisíc lidí. Ti vidí, co všechno znamenáš! Bylo by dobré mít po letech na Hradě ženu. Něžnou, ale pevnou, blízkou, chápající, spravedlivou. Když se ocitáme v nouzi, voláme maminku: "Táňo!" Už nejsi plaché děvčátko, ale oči máš pořád jasné a vědoucí, černé vlasy zšedly, vrostly do krásy. Na známkách ti to bude slušet. 

J.K., konec září 2012

Petr Vacek (herec), 
Foto: Petr Novák, Wikipedia

Proč podporuji Táňu Fischerovou? Protože ji znám osobně a za ty dlouhé roky jsem se v ní nikdy nezklamal. To se zdaleka nedá říct o ostatních kandidátech. Má-li se u nás něco změnit, není možné volit ty, co nás do dnešního marasmu dostali. Takže mně zbývá jediná volba. Táňa Fischerová.

Petr Vacek, říjen 2012

 

PhDr. Jiří Zemánek,
historik umění a kulturní aktivista

Myslím si, že by se konečně  měla u nás  stát prezidentem, resp. prezidentkou žena. Čas pro to dozrál. A osobně musím říci, že ze všech stávajících kandidátů, kteří jsou ve hře, je mi právě paní Táňa Fischerová nejbližší.   

Abych se trochu víc seznámil s jejím myšlením, přečetl jsem si několik článků na jejím webu. Byl jsem překvapen autenticitou, vnímavosti a jasností jejího uvažování. Je to žena, která má neobyčejně otevřené srdce i vnímavé smysly, která žije nohama na zemi a rozumí starostem a problémům lidí, která miluje přírodu, jež dokáže nahlížet svět v jeho celistvosti a rozlišovat podstatné od nepodstatného, a která si uvědomuje, co skutečně podporuje život a dokáže za tím důsledně jít. A navíc má - to možná nejpodstatnější a dnes tolik vzácné - charakter.  

Jsem přesvědčen, že by paní Táňa Fischerová vnesla do prezidentského úřadu noblesu, jemnost a ryzost svého svobodného ducha. A že díky její osobnosti by se mohlo konečně podařit sejmout z Čech ten tíživý příkrov "zimního království", jímž ho zahalil Václav Klaus, i odér podivné, nevypočitatelné země, prostoupené chytráctvím a korupcí. Opět bychom se mohli pro svět stát přitažlivou zemí (jako za nejlepší éry Václava Havla), která si dokáže sama sebe vážit a současně se umí aktivně zapojit do mezinárodního dialogu při řešení současných vážných problémů a výzev, které se dnes před celým světem začínají zvedat jako velká vlna. Táňa Fischerová si je všech těchto souvislostí zjevně vědoma a dokáže se v nich orientovat. Rozhodně bychom tedy šanci na její zvolení prezidentkou ČR neměli propást. 

PhDr. Jiří Zemánek, září 2012 

 

 

 

„Paní Táňo Fischerová, prezidentko ČR. Jako občan Vám slibuji věrnost. Slibuji, že budu zachovávat Ústavu a zákony ČR. Slibuji na svou čest, že budu svoje občanské povinnosti plnit v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Tak přísahám.".

(převzato z blogu Jana Hnízdila)

Jan Hnízdil, internista a rehabilitační lékař, červenec 2012