Práce poslankyně

Práce poslankyně paní Táni Fischerové v letech 2002-2006

zvolené jako nezávislá kandidátka za Unii svobody velkým počtem preferenčních hlasů.

Aktivita: celkem 120 vystoupení, na 50% (27 z 55) schůzí Sněmovny

Prezence: chyběla pouze na jedné jednodenní schůzi

Témata

Hlasování

V oblasti ochrany přírody a životního prostředí se Táňa Fischerová podle statistiky hlasování pro ekologické zákony, zveřejňované pravidelně občanským sdružením Zelený kruh, umístila na prvním místě ze všech poslanců a poslankyň.

Komentář

Důležitá je nejen pracovitost paní Táni Fischerové, patrná na první pohled (prezence, šíře záběru a počet vystoupení), ale výjimečná je i kvalita příspěvků (skrytější charakteristika, proto doporučujeme nahlédnout do citací níže). Obojí dává vcelku obraz velké pracovní oddanosti a – co již z přehledu tolik nevyčnívá – také odvahy jít ve Sněmovně proti zavedeným pořádkům, vyhovujícím velkým stranám a jejich živitelům. Paní Fischerová často hlasovala proti celému Klubu Unie svobody či naopak Klub hlasoval podle ní. Za svá dobře připravená, kvalifikovaná a odvážná vystoupení musela snášet ve Sněmovně velký tlak ze strany politických oponentů. Toto vše je výjimečné o to více, pokud si uvědomíme, jaké často apatické, neprofesionální a veřejný zájem nesledující poměry panují ve Sněmovně.

Celý text ke stažení ve formátu DOC.

Oficiální stránka o poslanecké práci TF: http://www.psp.cz/ff/66/10.htm.